ดูรายการปัญหาของเกม Mstar
 
ปัญหา Error เกี่ยวกับ Game Guard
 
 
การ์ดจอแนะนำสำหรับเล่นเกม Mstar
 

การ์ดจอสำหรับเกม MStar ต้องมี SM3.0 (PS Version 3.0) ขึ้นไป และ Support DirecXt 9.0c ถ้าจะแบ่งตามผู้ผลิตจะมี 3 ค่ายหลักๆ ที่ใช้กันมากตอนนี้
1. Nvidia รุ่น Geforce 6 (GF 6xxx) หรือใหม่กว่า
2. ATI/AMD
รุ่น X1300 หรือใหม่กว่า
3. Intel
รุ่น GMA500, X3000, G965 หรือใหม่กว่า